If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Metoda sumowania objętości powłok

Zadanie

Pewien obszar R jest ograniczony z góry przez wykres funkcji y=cosx, z dołu przez wykres funkcji y=sin(x2) i z prawej strony osią Y.
Krzywe górne i dolne przecinają się w x=c dla jakiegoś stałego c<0.
Obracając obszar R wokół prostej pionowej x=2 otrzymujemy bryłę obrotową S.
Oblicz objętość bryły S.
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?