If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczanie objętości bryły obrotowej metodą sumowania cienkich dysków lub pierścieni

Zadanie

Które z poniższych wyrażeń równa się objętości bryły obrotowej otrzymanej poprzez obrót obszaru ograniczonego przez półokrąg
x=1y2    i oś  Y
wokół osi  x=2?
Wybierz 1 odpowiedź: