If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podsumowanie wiadomości na temat własności całek oznaczonych

Przypomnij sobie wiadomości o własnościach całek oznaczonych i wykorzystaj je do rozwiązywania zadań. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Jakie własności mają całki oznaczone?

Całka z sumy/różnicy funkcji: ab[f(x)±g(x)]dx=abf(x)dx±abg(x)dx
Chcesz dowiedzieć się więcej o tej własności? Obejrzyj ten film.
Całka z funkcji pomnożonej przez stałą: abkf(x)dx=kabf(x)dx
Chcesz dowiedzieć się więcej o tej własności? Obejrzyj ten film.
Zamiana miejscami granic całkowania: abf(x)dx=baf(x)dx
Chcesz dowiedzieć się więcej o tej własności? Obejrzyj ten film.
Przedział całkowania równy zero: aaf(x)dx=0
Chcesz dowiedzieć się więcej o tej własności? Obejrzyj ten film.
Dodawanie przedziałów całkowania: abf(x)dx+bcf(x)dx=acf(x)dx
Chcesz dowiedzieć się więcej o tej własności? Obejrzyj ten film.

Zestaw ćwiczeń 1: graficzna interpretacja własności całek oznaczonych

Zadanie 1.1
20f(x)dx+03f(x)dx=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
jednostek2

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Zestaw ćwiczeń 2: algebraiczne podejście do własności całek oznaczonych

Zadanie 2.1
13f(x)dx=2
13g(x)dx=5
13(3f(x)2g(x))dx=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Czy chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.