If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zadania: sumy Riemanna

Przećwicz rozpoznawanie i obliczanie sum Riemanna

Część 1: Trzy typy sum Riemanna

1) Jaki typ sumy Riemanna został pokazany poniżej?
Wybierz 1 odpowiedź:

2) Jaki typ sumy Riemanna został pokazany poniżej?
Wybierz 1 odpowiedź:

3) Jaki typ sumy Riemanna został pokazany poniżej?
Wybierz 1 odpowiedź:

Część 2: Lewostronna suma Riemanna

Poniższy wykres przedstawia lewostronną sumę Riemanna. Chcemy znaleźć całkowite pole powierzchni czterech prostokątów.
Pierwszy prostokąt: Podstawa ma długość 2 jednostek. Wysokość ma f(0)=1+0,102=1 jednostkę. Pole wynosi 21=2 jednostki2.
Drugi prostokąt: Podstawa ma długość 2 jednostek. Wysokość to f(2)=1+0,122=1,4 jednostki. Pole wynosi 21,4=2,8 jednostek2.
Trzeci prostokąt: Podstawa ma długość 2 jednostek. Wysokość to f(4)=1+0,142=2,6 jednostki. Pole wynosi 22,6=5,2 jednostek2.
Czwarty prostokąt:
Podstawa ma długość
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
jednostek.

Wysokość ma
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
jednostek.

Pole wynosi
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
jednostek2.

Dodaj teraz pola powierzchni czterech prostokątów, by otrzymać przybliżenie dla lewostronnej sumy Riemanna dla funkcji f(x)=1+0,1x2 na przedziale [0,8].
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
jednostek2

Część 3: suma Riemanna dla metody punktu środkowego

Wykres poniżej pokazuje sumę Riemanna dla punktu środkowego
Które wyrażenie przedstawia sumę Riemanna dla punktu środkowego?
Wybierz 1 odpowiedź:

Część 4: Prawostronna suma Riemanna

Wykres poniżej pokazuje prawostronną sumę Riemanna.
Które wyrażenie przedstawia prawostronną sumę Riemanna?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.