If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podsumowanie wiadomości na temat sum Riemanna

Przypomnij sobie, jak używamy sum Riemanna i metody trapezów do przybliżania pola powierzchni pod krzywą. Tłumaczenie na język polski: Fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Co to sumy Riemanna?

Sumą Riemanna jest przybliżenie pola powierzchni obszaru pod krzywą poprzez podzielenie tego obszaru na wiele prostszych kształtów (takich jak trójkąty o trapezy).
W lewej sumie Riemanna przybliżamy pole używając prostokątów (zwykle o takiej samej szerokości), których wysokości są równe wartości funkcji w lewym końcu podstawy.
W prawej sumie Riemanna wysokość każdego z prostokątów jest równa wartości funkcji obliczonej w prawym końcu jego podstawy.
W środkowej sumie Riemanna wysokość każdego prostokąta jest równa wartości funkcji obliczonej w środku podstawy.
Możemy też przybliżać pole używając trapezów (nazywa się to czasem regułą trapezów). W tym wypadku każdy trapez dotyka krzywej w każdym z jego górnych wierzchołków.
Dla każdego rodzaju przybliżenia, im więcej kształtów (prostokątów lub trapezów) użyjemy, tym bardziej zbliżymy się do rzeczywistego pola powierzchni obszaru.
Nie ma w tym zgody w literaturze, ale będziemy nazywać każde przybliżenie używające prostokątów sumą Riemanna a każde przybliżenie używające trapezów sumą trapezową.
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat sumy Riemanna? Obejrzyj ten film.

Ćwiczenie 1: Przybliżenie pola przy użyciu sum Riemanna

Zadanie 1.1
Przybliż pole powierzchni obszaru między osią X a f(x) dla argumentów od x=0 do x=8 używając prawej sumy Riemanna z 3 nierównymi podziałami odcinka.
x0348
f(x)25711
Pole w przybliżeniu wynosi
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
jednostek2.

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Ćwiczenie 1: Przybliżenie pola przy użyciu sum trapezowych

Zadanie 2.1
Przybliż pole powierzchni obszaru między osią X a h(x) dla argumentów od x=3 do x=11 używając sumy trapezowej z podziałem na 4 równe odcinki.
x357911
h(x)364812
Pole w przybliżeniu wynosi
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
jednostek2.

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.