Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Zaawansowane zadania rachunku różniczkowego

Zadanie

Jaka jest reguła dla h(x) jeśli h(x)=tan1x ? (tan=tg)
Wybierz 1 odpowiedź: