Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Różniczkowalność w punkcie na podstawie wykresu funkcji

Zadanie

Na poniższym rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji f. Linie przerywane oznaczają asymptoty.
Wskaż wszystkie wartości x, dla których funkcja f nie jest różniczkowalna.
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują: