If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Różniczkowanie funkcji uwikłanej

W niektórych przypadkach relację pomiędzy dwiema zmiennymi niełatwo jest przedstawić w postaci funkcji. Dobrym przykładem jest relacja wynikająca z równania okręgu, x²+y²=1. Operacja, zwana różniczkowaniem funkcji uwikłanej, pozwala nam stosunkowo szybko znaleźć ​dy/dx, oczywiście przy założeniu, że funkcja y(x) jest dobrze określona i odpowiednio gładka. Różniczkowanie funkcji uwikłanej polega na przyjęciu założenia, że y jest funkcją x i na skorzystaniu ze wzoru na pochodną funkcji uwikłanej. Na przykład, pochodna y² wyniesie 2y⋅(dy/dx). Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video