Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Dowód, że różniczkowanie funkcji zadanej w postaci jawnej i uwikłanej daje ten sam wynik

Przekonujemy się na konkretnym przykładzie, że różniczkowanie funkcji uwikłanej daje ten sam wynik na pochodną, co bezpośrednie różniczkowanie. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video