Sprawdzenie umiejętności: styczne, ruch i punkty krytyczne

Zadanie

Ile wynosi, wyrażona przez k, współrzędna y punktu przecięcia prostej stycznej do wykresu funkcji f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, start fraction, 1, divided by, x, end fraction, space w punkcie x, equals, k left parenthesis, k, does not equal, 0, right parenthesis z osia Y?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:
Rozwiąż 7 zadań/zadania