Zadanie

Wiedząc, że space, n, t, a, space suma częściowa szeregu space, S, equals, sum, start subscript, n, equals, 1, end subscript, start superscript, infinity, end superscript, a, start subscript, n, end subscript, space jest dana przez space, S, start subscript, n, end subscript, equals, start fraction, 2, n, start superscript, 3, end superscript, divided by, left parenthesis, n, plus, 1, right parenthesis, left parenthesis, n, plus, 2, right parenthesis, end fraction, space, które z poniższych stwierdzeń na temat space, S, space są prawdziwe?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:
Rozwiąż 4 zadań/zadania