If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Szacowanie równań linii najlepszego dopasowania i używanie ich do prognozowania

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Jury zostało poproszone o ocenę jakości różnych rodzajów chipsów ziemniaczanych. Zależność między ich oceną a ceną chipsów przedstawiono na wykresie. Linia została dopasowana do danych aby modelować zależność.
Które z tych równań liniowych najlepiej opisuje dany model?
Wybierz 1 odpowiedź:
Bazując na tym równaniu oszacuj ocenę chipsów, których cena wynosi $1,10.
Odpowiedź zaokrąglij do części setnej.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?