If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Odczytywanie informacji z tabel dwupunktowego rozkładu częstości

Zadanie

Grupa absolwentów dwóch uniwersytetów została w sondażu zapytana o swoje zarobki. Poniższa tabela przedstawia wyniki badania.
Ilu absolwentów Uniwersytetu A wzięło udział w sondażu?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
absolwentów
PrzychódUniwersytet AUniwersytet B
poniżej 20, start text, space, end text, 000, dollar sign3540
od 20, start text, space, end text, 000, dollar sign do 39, start text, space, end text, 999, dollar sign9063
40, start text, space, end text, 000, dollar sign i więcej3537
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?