If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Objętość stożków

Zadanie

Ile wynosi objętość tego stożka?
Wprowadź dokładną odpowiedź używając π lub zastosuj 3,14 zamiast π i zaokrąglij odpowiedź z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
jednostki(ek)3