If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rysowanie wykresu na podstawie równania liniowego w postaci kierunkowej

Naucz się jak rysować wykresy prostych, których równania są podane w postaci kierunkowej y=mx+b.
Jeżeli jego jeszcze nie czytałeś, prawdopodobnie lepiej byłoby, gdybyś zaczął(-ęła) od naszego wprowadzenia do postaci kierunkowej.

Rysowanie prostych ze współczynnikiem kierunkowym, który jest liczbą całkowitą

Narysujmy y=2x+3.
Przypominamy, że w ogólnym równaniu na postać kierunkową prostej y=mx+b, współczynnik kierunkowy dany jest przez m przecięcie prostej z osią Y wyznaczone jest przez b. Współczynnikiem kierunkowym prostej y=2x+3 jest więc 2 a punktem przecięcia z osią Y jest (0,3).
Aby narysować prostą, potrzebujemy dwóch zawartych w niej punktów. Wiemy już, że punkt (0,3) leży na prostej.
Ponadto, skoro współczynnikiem kierunkowym prostej jest 2, to wiemy, że punkt (0+1,3+2)=(1,5) również leży na prostej.

Sprawdź, czy rozumiesz

zadanie 1
Narysuj wykres prostej y=3x1.

Zadanie 2
Narysuj wykres prostej y=4x+5.

Rysowanie prostych z wymiernym współczynnikiem kierunkowym

Narysujmy wykres prostej y=23x+1.
Tak, jak poprzednio, możemy powiedzieć, że prosta przechodzi przez punkt przecięcia z osią Y (0,1) oraz przez drugi punkt (0+1,1+23)=(1,123).
Mimo że prawdą jest, że punkt (1,123) leży na prostej, nie umiemy rysować punktów o współrzędnych wymiernych tak dokładnie, jak punkty o współrzędnych całkowitych.
Potrzebujemy sposobu na znalezienie innego punktu na prostej, którego współrzędne będą liczbami całkowitymi. Aby tego dokonać, użyjemy faktu, że przy współczynniku kierunkowym 23 zwiększenie x o 3 jednostki skutkuje zwiększeniem y o 2 jednostki.
To daj nam szukany dodatkowy punkt (0+3,1+2)=(3,3).

Sprawdź, czy rozumiesz

Zadanie 3
Narysuj wykres prostej y=34x+2.

Zadanie 4
Narysuj wykres prostej y=32x+3.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.