If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Porównywanie funkcje liniowe

Zadanie

Funkcja 1 jest zdefiniowana równaniem y=72x3.
Funkcja 2 jest przedstawiona na wykresie jako prosta f.
Która z tych dwóch funkcji przecina oś Y w punkcie położonym wyżej?
Wybierz 1 odpowiedź: