If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podawanie przybliżonej wartości pierwiastków kwadratowych ze wskazówkami

Przejdź przez serię pytań i przykładów, które pomogą Ci nauczyć się określać przybliżoną wartość pierwiastków kwadratowych.
Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć, jak można w przybliżeniu oszacować pierwiastek kwadratowy z liczby całkowitej. Zaczynamy!

Przykład

Czy widzisz tu prawidłowość?
left parenthesis, square root of, start color #e07d10, 25, end color #e07d10, end square root, right parenthesis, squared, equals, start color #e07d10, 25, end color #e07d10
left parenthesis, square root of, start color #e07d10, 6, end color #e07d10, end square root, right parenthesis, squared, equals, start color #e07d10, 6, end color #e07d10
left parenthesis, square root of, start color #e07d10, 9482, end color #e07d10, end square root, right parenthesis, squared, equals, start color #e07d10, 9482, end color #e07d10

Pytanie do zastanowienia

Kiedy podnosisz do kwadratu pierwiastek z pewnej liczby...
Wybierz 1 odpowiedź:

Ćwiczenia - zestaw 1:

Zadanie 1A
 • Prąd elektryczny

left parenthesis, square root of, 16, end square root, right parenthesis, squared, equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Przykład

Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej bez użycia kalkulatora
square root of, 30, end square root, 5, 6
Krok 1: podnieś każdą z tych liczb do kwadratu:
n, colonsquare root of, 30, end square root56
n, squared, colonstart color #11accd, 30, end color #11accdstart color #1fab54, 25, end color #1fab54start color #ca337c, 36, end color #ca337c
Krok 2: uporządkuj liczby od najmniejszej do największej:
n, colon5square root of, 30, end square root6
n, squared, colonstart color #1fab54, 25, end color #1fab54start color #11accd, 30, end color #11accdstart color #ca337c, 36, end color #ca337c
Odpowiedź:
5square root of, 30, end square root6

Pytanie do zastanowienia

W przypadku, gdy mamy uporządkować liczby całkowite i pierwiastki kwadratowe z liczb całkowitych, która metoda jest najepsza?
Na przykład: 6, comma, square root of, 28, end square root, comma, 5.
Wybierz 1 odpowiedź:

Ćwiczenie 2:

Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej bez użycia kalkulatora

Przykład

Uzupełnij poniższą tabelę dwiema następującymi po sobie liczbami całkowitymi, nie używając kalkulatora.
question mark, is less than, square root of, 97, end square root, is less than, question mark
Krok 1: sporządź tabelkę kwadratów liczb całkowitych.
n, colon7891011
n, squared, colon496481100121
Krok 2: Zadaj sobie pytanie, "W które miejsce tabeli pasuje n, equals, square root of, start color #1fab54, 97, end color #1fab54, end square root?"
n, colon78start color #ca337c, 9, end color #ca337csquare root of, start color #1fab54, 97, end color #1fab54, end square rootstart color #11accd, 10, end color #11accd11
n, squared, colon496481start color #1fab54, 97, end color #1fab54100121
Odpowiedź:
start color #ca337c, 9, end color #ca337c, is less than, square root of, start color #1fab54, 97, end color #1fab54, end square root, is less than, start color #11accd, 10, end color #11accd

Ćwiczenie 3:

Uzupełnij puste dwiema następującymi po sobie liczbami całkowitymi, nie używając kalkulatora.
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
is less than, square root of, 56, end square root, is less than
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text