Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Potęgi iloczynu i ilorazu (wykładniki całkowite)

Dla dowolnej podstawy a i dla dowolnych wykładników n i m zachodzi (a⋅b)ⁿ=aⁿ⋅bⁿ oraz (a/b)ⁿ=aⁿ/bⁿ. Zapoznaj się z kilkoma przykładami zastosowania tych wzorów.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video