If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Klasyfikowanie liczb przegląd

Przegląd liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych i niewymiernych.  Następnie poćwicz.  

Liczby naturalne

start color #1fab54, start text, L, i, c, z, b, y, space, n, a, t, u, r, a, l, n, e, end text, end color #1fab54 są to liczby, które można zapisać nie używając ułamków zwykłych ani dziesiętnych. Liczby naturalne nie mogą być ujemne. Inaczej mówiąc, są to liczby powszechnie używane do liczenia.
Przykłady liczb naturalnych:
4, comma, 952, comma, 0, comma, 73

Liczby całkowite

start color #11accd, start text, L, i, c, z, b, y, space, c, a, ł, k, o, w, i, t, e, end text, end color #11accd są to liczby naturalne oraz liczby do nich przeciwne. To oznacza, że liczby całkowite mogą być ujemne.
Przykłady liczb całkowitych:
12, comma, 0, comma, minus, 9, comma, minus, 810

Liczby wymierne

start color #7854ab, start text, L, i, c, z, b, y, space, w, y, m, i, e, r, n, e, end text, end color #7854ab są to takie liczby, które można przedstawić w postaci ułamka, w którym licznik i mianownik są liczbami całkowitymi.
Przykłady liczb wymiernych:
44, comma, minus, start fraction, 18, divided by, 5, end fraction, comma, square root of, 36, end square root, comma, start overline, end overline, 0, comma, left parenthesis, 12, right parenthesis

Liczby niewymierne

start color #ca337c, start text, L, i, c, z, b, y, space, n, i, e, w, y, m, i, e, r, n, e, end text, end color #ca337c to takie liczby, które nie mogą być przedstawione w postaci ułamka, w którym licznik i mianownik są całkowite.
Przykłady liczb niewymiernych:
minus, 4, pi, comma, square root of, 3, end square root

Jakie zależności zachodzą między tymi zbiorami liczbowymi?

Poniższy diagram pokazuje, że wszystkie liczby naturalne są całkowite i wszystkie liczby całkowite są wymierne. Liczby, które nie są wymierne, nazywamy liczbami niewymiernymi.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o klasyfikacji liczb, obejrzyj film.

Poćwicz

zadanie 1
  • Prąd elektryczny
Jaką liczbą jest square root of, 5, end square root?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Czy chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do ćwiczeń:
Rozpoznawanie liczb wymiernych i niewymiernych
Klasyfikowanie liczb

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.