Klasyfikowanie liczb przegląd

Przegląd liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych i niewymiernych.  Następnie poćwicz.  

Liczby naturalne

Liczby naturalne\greenD{\text{Liczby naturalne}} są to liczby, które można zapisać nie używając ułamków zwykłych ani dziesiętnych. Liczby naturalne nie mogą być ujemne. Inaczej mówiąc, są to liczby powszechnie używane do liczenia.
Przykłady liczb naturalnych:
4,952,0,734, 952, 0, 73

Liczby całkowite

Liczby całkowite\blueD{\text{Liczby całkowite}} są to liczby naturalne oraz liczby do nich przeciwne. To oznacza, że liczby całkowite mogą być ujemne.
Przykłady liczb całkowitych:
12,0,9,81012, 0, -9, -810

Liczby wymierne

Liczby wymierne\purpleD{\text{Liczby wymierne}} są to takie liczby, które można przedstawić w postaci ułamka, w którym licznik i mianownik są liczbami całkowitymi.
Przykłady liczb wymiernych:
44,185,36,0,(12)44, \,\,\,\, -\dfrac{18}5,\,\,\,\, \sqrt{36}, \,\,\,\,\overline{} 0{,}(12)

Liczby niewymierne

Liczby niewymierne\maroonD{\text{Liczby niewymierne}} to takie liczby, które nie mogą być przedstawione w postaci ułamka, w którym licznik i mianownik są całkowite.
Przykłady liczb niewymiernych:
4π,3-4\pi, \sqrt{3}

Jakie zależności zachodzą między tymi zbiorami liczbowymi?

Poniższy diagram pokazuje, że wszystkie liczby naturalne są całkowite i wszystkie liczby całkowite są wymierne. Liczby, które nie są wymierne, nazywamy liczbami niewymiernymi.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o klasyfikacji liczb, obejrzyj film.

Poćwicz

Zadanie 1
Jaką liczbą jest 5\sqrt{5}?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Czy chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do ćwiczeń:
Rozpoznawanie liczb wymiernych i niewymiernych
Klasyfikowanie liczb