If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozwiązywanie układów równań za pomocą metody podstawiania

Przykłady rozwiązywania układów równań metodą podstawiania.
Mamy do rozwiązania następujący układ równań:
y=2x        Równanie 1
x+y=24        Równanie 2
Delikatność sytuacji polega na tym, że są tu dwie niewiadome x i y. Gdybyśmy tylko mogli pozbyć się jednej z nich...
Mam pomysł! Równanie 1 mówi nam, że 2x i y są sobie równe. Podstawmy zatem 2x za y w Równaniu 2, pozbywając się w ten sposób zmiennej y z tego równania:
x+y=24Równanie 2x+2x=24Podstawiamy 2x za y
Wspaniale! Teraz mamy równanie tylko z jedną niewiadomą x i umiemy je rozwiązać:
x+2x=243x=24 3x3=243Dzielimy obie strony równania przez 3x=8
Fajnie! Wiemy już, że x równa się 8. Obliczmy teraz, ile wynosi wartość y, która spełnia to równanie. Skorzystajmy z pierwszego równania i wyznaczmy y, wiedząc że x równa się 8:
y=2xRównanie 1y=2(8)Podstawiamy 8 za xy=16
Doskonale! A zatem, rozwiązaniem tego układu równań jest para (8,16). Sprawdźmy nasze obliczenia, aby się upewnić, zawsze warto podstawić rozwiązanie do oryginalnego układu równań .
Sprawdźmy pierwsze równanie:
y=2x16=?2(8)Podstawiamy x = 8 oraz y = 1616=16Tak!
Sprawdźmy drugie równanie:
x+y=248+16=?24Podstawiamy x = 8 oraz y = 1624=24Tak!
W porządku! Para (8,16) rzeczywiście jest rozwiązaniem. Nie możemy pozwolić sobie na pomyłkę.
Teraz Twoja kolej rozwiązać układ równań metodą podstawiania.
Użyj metody podstawiania, aby rozwiązać następujący układ równań:
4x+y=28
y=3x
x=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
y=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Metoda podstawiania w bardziej skomplikowanej sytuacji

Często zdarza się, że zanim możemy wykonać podstawienie, musimy najpierw wyznaczyć niewiadomą z jednego z równań. Na przykład w takiej sytuacji:
3x+y=9       Równanie 1
5x+4y=32       Równanie 2
Zauważ, że żadne z tych równań nie pozwala od razu powiedzieć, ile wynosi x lub y w zależności od drugiej niewiadomej. A zatem, w pierwszym kroku musimy wyznaczyć x w zależności od y, lub odwrotnie. Zrobimy to tak:
Krok 1: rozwiążmy jedno z równań ze względu na jedną z niewiadomych.
Rozwiążmy pierwsze równanie ze względu na y:
3x+y=9Równanie 13x+y+3x=9+3xDodajemy 3x do obu stron równaniay=9+3x
Krok 2: Podstaw to równanie do drugiego i rozwiąż otrzymane równanie ze względu na x.
5x+4y=32Równanie 25x+4(9+3x)=32Podstawiamy-9 + 3x za y5x36+12x=3217x36=3217x=68x=4Dzielimy obie strony równania przez 17
Krok 3: Podstawiamy wyznaczoną niewiadomą do jednego z początkowych równań i wyznaczamy drugą niewiadomą.
3x+y=9Pierwsze równanie3(4)+y=9Podstawiamy 4 za x12+y=9y=3Dodajemy 12 do obu stron równania
A zatem, naszym rozwiązaniem jest para (4,3).

Poćwiczmy!

1) Rozwiąż następujący układ równań metodą podstawiania.
2x3y=5
y=x1
x=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
y=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

2) Rozwiąż następujący układ równań metodą podstawiania.
7x2y=13
x2y=11
x=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
y=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

3) Rozwiąż następujący układ równań metodą podstawiania.
3x4y=2
5=5x+5y
x=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
y=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.