If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Powtórzenie wiadomości o odbiciach

Przypomnij sobie wiadomości o symetrii osiowej i wykorzystaj tę wiedzę do rozwiązania kilku praktycznych zadań. Tłumaczenie na język polski: Fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Co to jest odbicie?

Odbicie jest rodzajem transformacji, która odbija każdy punkt danej figury względem prostej.
Odbicie przekształca ABC w niebieski trójkąt, gdzie złota linia jest prostą, względem której odbijamy (oś symetrii).
W wyniku odbicia powstaje nowa figura, która nazywana jest obrazem. Dana figura i jej obraz są figurami przystającymi.
Chcesz dowiedzieć się więcej o różnych rodzajach przekształceń? Obejrzyj ten film.

Wykonywanie odbić

Linia względem której odbijamy (oś symetriii) jest dana przez y=mx+b.
Każdy punkt, należący do początkowej figury, znajduje się w tej samej odległości od osi symetrii (mierzonej prostopadle do prostej), co odpowiadający mu punkt obrazu.
Przykład:
Odbij PQ względem prostej y=x.
Na początku, musimy znaleźć oś symetrii y=x. Nachylenie osi wynosi 1 i punkt przecięcia z osią OY jest w 0.
Chcąc odbić każdy punkt należący do odcinka PQ względem prostej y=x, musimy przenieść go prostopadle względem prostej i narysować go po drugiej stronie linii, w tej samej odległości od prostej, w jakiej się początkowo znajdował.
Zauważ, że w przypadku odbicia względem prostej y=x, każdy punkt o współrzędnych (a,b) przechodzi w obraz o współrzędnych (b,a).
Odbijając względem prostej y=x, przekształcamy PQ w niebieski odcinek poniżej.
Chcesz się dowiedzieć więcej o wykonywaniu odbić? Obejrzyj ten film.

Poćwicz

zadanie 1
Użyj narzędzia "Odbij", żeby znaleźć obraz MN po odbiciu względem prostej y=x+1.
Przepraszamy, ta część pytania nie jest już dostępna. 😅 Nie martw się, Twoja odpowiedź nie będzie oceniona. Idź dalej!

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.