If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Powtórzenie - obroty

Powtórzenie materiału o obrotach i kilka zadań praktycznych.

Co to jest obrót?

Obrót, to rodzaj transformacji, który bierze każdy punkt należący do danej figury i obraca go o daną liczbę stopni dookoła podanego punktu.
Na poniższym rysunku widzimy niebieski trójkąt, który powstał w wyniku obrotu trójkąta triangle, M, N, O.
W wyniku przesunięcia powstaje nowa figura, która nazywana jest obrazem. Dana figura i jej obraz są figurami przystającymi.
Chcesz dowiedzieć się więcej o różnych rodzajach przekształceń? Obejrzyj ten film.

Wykonywanie obrotów

Chociaż figurę możemy obracać o dowolną liczbę stopni, obroty zwykle wykonujemy o typowe wartości katów, takie jak 45, degrees albo 180, degrees.
Jeśli liczba stopni jest dodatnia, figurę będziemy obracać przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.
Jeśli liczba stopni jest ujemna, figurę będziemy obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
Figurę możemy obracać dookoła dowolnego punktu.
Przykład:
Obróć triangle, O, A, R o kąt 60, degrees względem punktu left parenthesis, minus, 2, comma, minus, 3, right parenthesis.
Punkt, dookoła którego obracamy, ma współrzędne left parenthesis, minus, 2, comma, minus, 3, right parenthesis.
Obracając o 60, degrees przenosimy każdy punkt dookoła left parenthesis, minus, 2, comma, minus, 3, right parenthesis w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Obrót przekształca triangle, O, A, R w trójkąt narysowany poniżej.
Chcesz się dowiedzieć więcej o wykonywaniu obrotów? Obejrzyj ten film.

Poćwicz

zadanie 1
  • Prąd elektryczny
Użyj narzędzia "Obrót" aby znaleźć obraz odcinka start overline, E, Z, end overline obróconego o 270, degrees dookoła punktu początku układu współrzędnych.
Kierunek obrotu o dodatni kąt jest przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara.

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.