If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do obrotów punktów i figur

Zadanie

Figurę Q przekształcono przez obrót o kąt 270 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, względem punktu (0,0), będącego początkiem układu współrzędnych.
Która z poniższych figur jest obrazem figury Q?
Wybierz 1 odpowiedź: