If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Odwzorowywanie figur na siebie

Zadanie

Czworokąty LMNO i ABCD są przystające. Bok każdej kratki ma długość 1 jednostki.
Który z poniższych ciągów odwzorowań przekształca LMNO w ABCD?
Ciąg ACiąg B
Przesunięcie o 6 jednostek w lewo i o 1 jednostkę w górę, a następnie odbicie względem prostej poziomej, przechodzącej przez punkt A.Obrót o 90° wokół punktu O, a następnie przesunięcie o 6 jednostek w lewo i o 1 jednostkę w górę.
Wybierz 1 odpowiedź: