If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Mnożenie 2 ułamków zwykłych: 5/6 x 2/3

W jaki sposób mnożymy ułamki?

Mnożymy licznik przez licznik i mianownik przez mianownik, a potem jeszcze upraszczamy wynik. Możemy też uprościć ułamki przed mnożeniem przez siebie. W ten sposób unikniemy dużych liczb.

.
Stworzone przez: Sal Khan i Monterey Institute for Technology and Education.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Pomnóż 5/6 przez 2/3 i uprość wynik. A więc zróbmy to. 5/6 * 2/3 Mnożenie ułamków jest bardzo łatwe. Nowy licznik, to znaczy licznik wyniku mnożenia to po prostu pomnożone oba liczniki. Górna liczba to wynik mnożenia obu liczb na górze. Więc licznik wyniku jest równy 5 * 2. 5 * 2 w liczniku… i 6 * 3 w mianowniku. 5 * 2 = 10 6 * 3 = 18 …wynik to 10/18. Można to potraktować jako 2/3 z 5/6 albo jako 5/6 z 2/3, zależnie jak mamy ochotę. I to jest prawidłowy wynik. Ale gdy spojrzymy na licznik i mianownik widać, że ten ułamek można uprościć. I licznik i mianownik dzielą się przez 2. Uprośćmy więc ten ułamek. Podzielmy 10 przez 2 i podzielmy 18 przez 2. 10 ÷ 2 = 5 18 ÷ 2 = 9 Mogliśmy też wykonać ten krok wcześniej. Przed mnożeniem, w tym momencie. Skoro mamy 2 w liczniku i liczbę podzielną przez 2 w mianowniku to możemy podzielić licznik przez 2, i tu wtedy będzie 1. A dzieląc mianownik przez 2 otrzymamy 3. 5 * 1 = 5 3 * 3 = 9 Dotarliśmy do tego samego wyniku inną drogą. Można to było zrobić już tutaj. Mogliśmy zauważyć że skoro 6 * 3 to będzie nowy mianownik a 5 * 2 to będzie nowy licznik to możemy podzielić licznik przez 2 wtedy tu będzie 1 i podzielić mianownik przez 2, otrzymując 3. Mamy więc 5 * 1… czyli 5… i 3 * 3, czyli 9. Każda z tych metod jest dobra. Tu trochę lepiej widać, jak rozłożyć wynik na czynniki więc łatwiej zobaczyć, co się dzieli przez co. Ale można też uprościć ułamek na samym końcu obliczeń.