If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczanie objętości prostopadłościanu za pomocą sześcianów jednostkowych

Zadanie

Sześcian jednostkowy:
Ile wynosi objętość tego prostopadłościanu?
Zauważ, że na tym rysunku niektóre sześciany jednostkowe mogą być schowane za innymi sześcianami i przez to niewidoczne. Spróbuj wyobrazić sobie wszystkie sześciany.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
jednostek sześciennych