Jednostki metryczne długości - powtórzenie (mm, cm, mm oraz km)

Powtarzamy materiał o milimetrach, centymetrach, metrach i kilometrach oraz o tym, jak zamieniać je między sobą. Następnie spróbujemy rozwiązać kilka zadań.

Podsumowanie metrycznych jednostek długości

KilometrMetrCentymetrMilimetr
1\goldD110001000100,000100{,}0001 000 0001{~}000{~}000
11000\dfrac{1}{1000}1\goldD110010010001000
1100,000\dfrac{1}{100{,}000}1100\dfrac{1}{100}1\goldD11010

Co to jest długość?

Długość jest miarą odległości. Na przykład, długość drogi to nic innego, jak odległość pomiędzy początkiem a końcem drogi, mierzona wzdłuż drogi.
W przypadku obiektów spotykanych najczęściej w życiu codziennym jednostkami długości w układzie SI, albo metrycznym, są milimetry, centymetry, metry, oraz kilometry.

Jak duże są różne jednostki długości?

Zszywacz do papieru mam mniej więcej 11 milimetr grubości.
Paznokieć jest szeroki na mniej więcej 11 centymetr.
Gitara ma około 11 metr długości.
Kilometr ma 10001000 metrów. Większość uczniów mieszka w odległości od 11 do kilku kilometrów od szkoły.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o jednostkach długości w układzie SI? Obejrzyj ten film.

Ćwiczenie 1: szacowanie długości

Czy chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Zamiana większych jednostek na mniejsze

1 centymetr=10 milimetrwoˊ1 \text{ centymetr} = \greenD{10}\text{ milimetrów}
1 metr=100 centymetrwoˊ1 \text{ metr} = \greenD{100}\text{ centymetrów}
1 metr=1000 milimetrwoˊ1 \text{ metr} = \greenD{1000}\text{ milimetrów}
1 kilometr=1000 metrwoˊ1 \text{ kilometr} = \greenD{1000}\text{ metrów}
Aby zamienić dwartość wyrażoną w większych jednostkach na mniejsze jednostki, mnożymy przez zielone czynniki, odpowiednio dla pary zamienianych jednostek.
Przykład: zamiana metrów na centymetry:
1 metr=100 centymetrwoˊ1 \text{ metr} = \greenD{100}\text{ centymetrów}
11 metrwoˊ=11×100=1100 centymetrwoˊ\blueD{11} \text{ metrów} = \blueD{11}\times \greenD{100}=\blueD{11}\greenD{00}\text{ centymetrów}

Zamiana mniejszych jednostek na większe

1 milimetr=110 centymetra1 \text{ milimetr} = \dfrac1{\purpleD{10}} \text{ centymetra}
1 centymetr=1100 metra1 \text{ centymetr} = \dfrac1{\purpleD{100}} \text{ metra}
1 metr=11000 kilometra1 \text{ metr} = \dfrac1{\purpleD{1000}} \text{ kilometra}
Aby zamienić wartość wyrażoną w mniejszych jednostkach na większe jednostki, dzielimy przez fioletowe czynniki, odpowiednio dla pary zamienianych jednostek.
Przykład: zamiana metrów na kilometry:
1 meter=11000 kilometra1\text{ meter}= \dfrac1{\purpleD{1000}} \text{ kilometra}
7 m=71000=7:1000=0,007 km\maroonD{7} \text{ m}= \dfrac{\maroonD{7}}{\purpleD{1000}} = \maroonD{7}\mathbin{:}\purpleD{1000}=\blueD{0{,}007}\text{ km}
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o zamianie jednostek długości w układzie SI? Obejrzyj ten film.

ćwiczenie 2: zamiana jednostek długości

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Sprawdź te ćwiczenia:
Zamiana jednostek, od większych do mniejszych
Zamiana jednostek