Jednostki metryczne masy - powtórzenie (g i kg)

Powtarzamy materiał o gramach i kilogramach oraz o tym, jak zamieniać jedne na drugie. Następnie spróbujemy rozwiązać kilka zadań.

Metryczne jednostki masy

Masę mierzymy, wyznaczając ciężar danej osoby lub rzeczy. Na przykład, mierzysz swoją masę, kiedy ważysz się na wadzę w łazience.
W przypadku obiektów spotykanych najczęściej w życiu codziennym jednostkami masy w układzie SI, albo metrycznym, są gramy i kilogramy.

Ile to jest jeden gram?

May spinacz do papieru ma masę około 11 grama:

A ile to jest jeden kilogram?

Drewniany kij baseballowy waży około 11 kilograma:
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o jednostkach masy w układzie SI? Obejrzyj ten film.

Ćwiczenie 1: szacowanie masy różnych przedmiotów

Zadanie 1A
Która z sugerowanych poniżej jednostek masy jest najbardziej odpowiednia do zmierzenia masy paczki gum do żucia?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Zamiana kilogramów na gramy

1 kilogram=1000 gramwoˊ1 \text{ kilogram} = \greenD{1000}\text{ gramów}
Aby zamienić kilogramy na gramy musimy pomnożyć liczbę kilogramów przez 1000\greenD{1000}.
Przykład:
8 kilogramwoˊ=8×1000=8000 gramwoˊ\blueD{8} \text{ kilogramów} = \blueD{8}\times \greenD{1000}=\blueD{8}\greenD{000}\text{ gramów}

Zamiana gramów na kilogramy

1 gram=11000 kilograma1\text{ gram}= \dfrac1{\greenD{1000}} \text{ kilograma}
Aby zamienić gramy na kilogramy, musimy podzielić liczbę gramów przez 1000\greenD{1000}.
Przykład:
9 g=91000=9:1000=0,009 kg\pink{9} \text{ g}= \dfrac{\pink{9}}{\greenD{1000}} = \pink{9}\mathbin{:}\greenD{1000}=\blue{0{,}009}\text{ kg}
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o zamianie jednostek masy w układzie SI? Obejrzyj ten film.

Ćwiczenie 2: zamiana jednostek masy

Zadanie 2A
Zamień.
77 kilogramów ==
  • Twoją odpowiedzią powinno być
  • liczba całkowita, taka jak 66
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,750{,}75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/53/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/47/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/41\ 3/4
gramów

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Sprawdź te ćwiczenia:
Zamiana jednostek, od większych do mniejszych
Zamiana jednostek