Jednostki imperialne długości - powtórzenie (in, ft, yd oraz mi)

Powtarzamy materiał o calach, stopach, yardach i milach oraz o tym, jak zamieniać je między sobą. Następnie spróbujemy rozwiązać kilka zadań.

Podsumowanie informacji o zwyczajowych jednostkach długości

Cale (inches)Stopy (feet)Jardy (yards)Mile (miles)
63,36063, 3605,2805,2801,7601,7601\goldD1
3636331\goldD111760\dfrac{1}{1760}
12121\goldD113\dfrac1315280\dfrac{1}{5280}
1\goldD1112\dfrac{1}{12}136\dfrac{1}{36}163360\dfrac{1}{63360}

Co to jest długość?

Długość jest miarą odległości. Na przykład, długość węża to nic innego, jak odległość pomiędzy początkiem a końcem węża.
W przypadku obiektów spotykanych najczęściej w życiu codziennym jednostkami długości w anglosaskim układzie zwyczajowym, albo imperialnym, są cale (inches), stopy (feet), jardy (yards) i mile (miles).

Jak duże są różne zwyczajowe jednostki długości?

Szerokość kciuka dorosłego mężczyzny wynosi około 11 cal (inch).
Stopa dorosłej osoby ma około 11 stopę (foot) długości.
Gitara ma około 11 jard (yard) długości.
Pa startowy na międzynarodowym lotnisku ma około 11 milę (mile) długości.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej imperialnych o jednostkach długości? Obejrzyj ten film.

Ćwiczenie 1: szacowanie długości

Zadanie 1A
Która z sugerowanych poniżej jednostek długości jest najbardziej odpowiednia do zmierzenia długości banana?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Zamiana większych jednostek na mniejsze

1 stopa=12 cali1 \text{ stopa} = \greenD{12}\text{ cali}
1 jard=3 stopy1 \text{ jard} = \greenD{3}\text{ stopy}
1 jard=36 cali1 \text{ jard} = \greenD{36}\text{ cali}
1 mila=1760 jardwoˊ1 \text{ mila} = \greenD{1760}\text{ jardów}
Aby zamienić dwartość wyrażoną w większych jednostkach na mniejsze jednostki, mnożymy przez zielone czynniki, odpowiednio dla pary zamienianych jednostek.
Przykład: zamiana stóp na cale
1 stopa=12 cali1 \text{ stopa} = \greenD{12}\text{ cali}
5 stpoˊ=5×12=60 cali\blueD{5} \text{ stóp} = \blueD{5}\times \greenD{12}=60\text{ cali}

Zamiana mniejszych jednostek na większe

1 cal=112 stopy1\text{ cal}= \dfrac1{\green{12}} \text{ stopy}
1 stopa=13 jarda1\text{ stopa}= \dfrac1{\green{3}} \text{ jarda}
1 jard=11760 mili1\text{ jard}= \dfrac1{\green{1760}} \text{ mili}
Aby zamienić wartość wyrażoną w mniejszych jednostkach na większe jednostki, dzielimy przez zielone czynniki, odpowiednio dla pary zamienianych jednostek.
Przykład: zamiana cali na stopy
1 cal=112 stopy1\text{ cal}= \dfrac1{\green{12}} \text{ stopy}
72 cale=7212=72:12=6 stpoˊ\pink{72} \text{ cale}= \dfrac{\pink{72}}{\green{12}}= \pink{72}\mathbin{:}\green{12}=\blue{6}\text{ stóp}
Przykład: Zamiana jardów na mile
1 jard=11760 mili1\text{ jard}= \dfrac1{\green{1760}} \text{ mili}
17 600 jardwoˊ=17 6001760=17 600:1760=10 mil\pink{17~600} \text{ jardów}= \dfrac{\pink{17~600}}{\green{1760}}= \pink{17~600}\mathbin{:}\green{1760}=\blue{10}\text{ mil}
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o zamianie jednostek długości w układzie zwyczajowym (imperialnym)? Obejrzyj ten film.

ćwiczenie 2: zamiana jednostek długości

Zadanie 2A
Zamień.
33 jardy ==
  • Twoją odpowiedzią powinno być
  • liczba całkowita, taka jak 66
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,750{,}75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/53/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/47/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/41\ 3/4
cali

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Sprawdź te ćwiczenia:
Zamiana większych jednostek na mniejsze
Zamiana jednostek