Jednostki imperialne objętości - powtórzenie (c, pt, qt oraz gal)

Powtarzamy materiał o szklankach, pintach, kwartach i galonach oraz o tym, jak zamieniać je między sobą. Następnie spróbujemy rozwiązać kilka zadań.

Podsumowanie informacji o zwyczajowych jednostkach objętości?

Szklanki (Cups)PintyKwartyGalony
161688441\goldD1
44221\goldD114\dfrac14
221\goldD112\dfrac1218\dfrac18
1\goldD112\dfrac1214\dfrac14116\dfrac{1}{16}

Co to jest objętość?

Objętość jest miarą pojemności. Na przykład, objętość dzbanka opisuje ile wolnej przestrzeni znajduje się w dzbanku, albo ile wody potrzeba, aby napełnić ten dzbanek.
W przypadku obiektów spotykanych najczęściej w życiu codziennym jednostkami objętości w anglosaskim układzie zwyczajowym, albo imperialnym, są szklanki (cups), pinty (pints), kwarty (quarts) i galony (gallons).

Jak duże są różne zwyczajowe jednostki objętości?

Małe pudełko z sokiem zawiera mniej więce 11 szklankę (cup) soku.
Pinta równa się 22 szklanki (cups). Półlitrowa butelka wody zawiera 11 pintę wody.
Kwarta równa się 22 pintom. Duża butelka wody zawiera mniej więcej 11 kwartę wody.
Galon równa się 44 kwartom. W USA mleko sprzedaje się w dużych plastikowych pojemnikach, które zawierają 11 galon mleka.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej imperialnych o jednostkach objętości? Obejrzyj ten film.

Ćwiczenie 1: szacowanie objętości

Zadanie 1A
Wskaż, która z poniższych jednostek najlepiej opisuje objętość szklanki soku?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia,

Zamiana większych jednostek na mniejsze

1 pinta=2 szklanki1 \text{ pinta} = \greenD{2}\text{ szklanki}
1 kwarta=4 szklanki1 \text{ kwarta} = \greenD{4}\text{ szklanki}
1 kwarta=2 pinty1 \text{ kwarta} = \greenD{2}\text{ pinty}
1 galon=4 kwarty1 \text{ galon} = \greenD{4}\text{ kwarty}
Aby zamienić dwartość wyrażoną w większych jednostkach na mniejsze jednostki, mnożymy przez zielone czynniki, odpowiednio dla pary zamienianych jednostek.
Przykład: zamiana galonów na kwarty
1 galon=4 kwarty1 \text{ galon} = \greenD{4}\text{ kwarty}
2 galonwoˊ=2×4=8 kwart\blueD{2} \text{ galonów} = \blueD{2}\times \greenD{4}=8\text{ kwart}
Przykład: zamiana pint na szklanki
1 pinta=2 szklanki1 \text{ pinta} = \greenD{2}\text{ szklanki}
8 pint=8×2=16 szklanek\blueD{8} \text{ pint} = \blueD{8}\times \greenD{2}=16\text{ szklanek}

Zamiana mniejszych jednostek na większe

1 szklanka=12 pinty1\text{ szklanka}= \dfrac1{\purple{2}} \text{ pinty}
1 pinta=12 kwarty1\text{ pinta}= \dfrac1{\purple{2}} \text{ kwarty}
1 kwarta=14 galonu1\text{ kwarta}= \dfrac1{\purple{4}} \text{ galonu}
Aby zamienić wartość wyrażoną w mniejszych jednostkach na większe jednostki, dzielimy przez fioletowe czynniki, odpowiednio dla pary zamienianych jednostek.
Przykład: zamiana pint na kwarty
1 pinta=12 kwarty1\text{ pinta}= \dfrac1{\purple{2}} \text{ kwarty}
12 pint=122=12:2=6 kwart\pink{12} \text{ pint}= \dfrac{\pink{12}}{\purple{2}}= \pink{12}\mathbin{:}\purple{2}=\blue6\text{ kwart}
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o zamianie jednostek objętości w układzie imperialnym? Obejrzyj ten film.

Ćwiczenie 2: zamiana jednostek objętości

Zadanie 2A
Zamień.
55 kwart ==
  • Twoją odpowiedzią powinno być
  • liczba całkowita, taka jak 66
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,750{,}75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/53/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/47/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/41\ 3/4
szklanek

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Sprawdź te ćwiczenia:
Zamiana większych jednostek na mniejsze
Zamiana jednostek