If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dzielenie liczb całkowitych przez ułamki jednostkowe na rysunku

Zadanie

Jeśli podzielimy 3 na części, z których każda jest równa start fraction, 1, divided by, 5, end fraction jednostki, to ile części otrzymamy?
3, divided by, start fraction, 1, divided by, 5, end fraction, equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Prostokąt został podzielony na 15 identnycznych części. Wszystkie części zacieniowano. Długość prostokąta oznaczono znakiem zapytania. Poniżej prostokąta znajduje się oś liczbowa, podzielona pogrubionymi liniami, oznaczonymi liczbami od 0 do 3, które zostały narysowane co pięć jednostek. Na osi liczbowej zaznaznaczono odcinek o końcach w 0 i 3.
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?