Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Reguły wiążące dwie zmienne

Zadanie

Która z podanych poniżej reguł opisuje zależność pomiędzy współrzędnymi x a y zapisanymi w tabeli?
xy
1015
1318
1621
Wybierz 1 odpowiedź: