If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zaznaczanie punktów - powtórzenie (tylko liczby dodatnie)

Powtórzmy materiał z zaznaczania i wskazywania punktów w I ćwiartce układu współrzędnych. Następnie spróbujmy rozwiązać kilka zadań praktycznych. 

Rysowanie punktów w układzie współrzędnych

Punkty na płaszczyźnie są określone przez podanie ich współrzędnych w postaci left parenthesis, start color #11accd, x, end color #11accd, comma, start color #1fab54, y, end color #1fab54, right parenthesis.
Współrzędna x określa wartość na osi start color #11accd, start text, p, o, z, i, o, m, e, j, end text, end color #11accd.
Współrzędna y określa wartość na osi start color #1fab54, start text, p, i, o, n, o, w, e, j, end text, end color #1fab54.
Przykład:
Narysuj punkt left parenthesis, 6, comma, 4, right parenthesis w układzie współrzędnych.
Dla punktu left parenthesis, start color #11accd, 6, end color #11accd, comma, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, right parenthesis nasza współrzędna x wynosi start color #11accd, 6, end color #11accd, a współrzędna y wynosi start color #1fab54, 4, end color #1fab54.
Zacznijmy od odnalezienia start color #11accd, 6, end color #11accd na osi X. Idziemy w prawo:
A teraz idziemy w górę do start color #1fab54, 4, end color #1fab54 na osi Y i rysujemy punkt left parenthesis, start color #11accd, 6, end color #11accd, comma, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, right parenthesis:
Chcesz dowiedzieć się więcej o zaznaczaniu punktów w układzie współrzędnych? Obejrzyj ten film.
Chcesz dowiedzieć się także jak zaznaczyć punkty o ujemnych współrzędnych? Przeczytaj ten artykuł.

Zestaw treningowy 1: Rysowanie punktów w układzie współrzędnych

Zadanie 1A
  • Prąd elektryczny
Narysuj punkt left parenthesis, 1, comma, 5, right parenthesis w układzie współrzędnych.

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Określanie współrzędnych punktów

Aby określić współrzędne (lub parę uporządkowaną) danego punktu, musimy policzyć odległość w start color #11accd, start text, p, o, z, i, o, m, i, e, end text, end color #11accd i w start color #1fab54, start text, p, i, o, n, i, e, end text, end color #1fab54 naszego punktu od start color #e84d39, start text, p, o, c, z, ą, t, k, u, space, u, k, ł, a, d, u, space, w, s, p, o, with, \', on top, ł, r, z, ę, d, n, y, c, h, space, left parenthesis, 0, comma, space, 0, right parenthesis, end text, end color #e84d39.
Przykład:
Znajdź współrzędne punktu zaznaczonego w tym układzie współrzędnych.
Zacznijmy od policzenia odległości od punktu left parenthesis, 0, comma, 0, right parenthesis do naszego punktu wzdłuż osi X:
Punkt znajduje się o start color #11accd, 3, end color #11accd jednostki w prawo względem początku układu współrzędnych.
A teraz policzmy odległość od left parenthesis, 0, comma, 0, right parenthesis do naszego punktu wzdłuż osi Y:
Punkt jest o start color #1fab54, 1, end color #1fab54 jednostkę powyżej początku układu współrzędnych.
Współrzędne punktu wynoszą left parenthesis, start color #11accd, 3, end color #11accd, comma, start color #1fab54, 1, end color #1fab54, right parenthesis.

Zestaw treningowy 2: Określanie współrzędnych punktów

Zadanie 2A
  • Prąd elektryczny
Jaka jest współrzędna x punktu zaznaczonego poniżej?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tych ćwiczeń: Określanie współrzędnych
Określanie punktów

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.