Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Jednostki imperialne objętości - powtórzenie (c, pt, qt oraz gal)

Powtarzamy materiał o szklankach, pintach, kwartach i galonach oraz o tym, jak zamieniać je między sobą. Następnie spróbujemy rozwiązać kilka zadań.

Podsumowanie informacji o zwyczajowych jednostkach objętości?

Szklanki (Cups)PintyKwartyGalony
16841
42114
211218
11214116

Co to jest objętość?

Objętość jest miarą pojemności. Na przykład, objętość dzbanka opisuje ile wolnej przestrzeni znajduje się w dzbanku, albo ile wody potrzeba, aby napełnić ten dzbanek.
W przypadku obiektów spotykanych najczęściej w życiu codziennym jednostkami objętości w anglosaskim układzie zwyczajowym, albo imperialnym, są szklanki (cups), pinty (pints), kwarty (quarts) i galony (gallons).

Jak duże są różne zwyczajowe jednostki objętości?

Małe pudełko z sokiem zawiera mniej więce 1 szklankę (cup) soku.
Pinta równa się 2 szklanki (cups). Półlitrowa butelka wody zawiera 1 pintę wody.
Kwarta równa się 2 pintom. Duża butelka wody zawiera mniej więcej 1 kwartę wody.
Galon równa się 4 kwartom. W USA mleko sprzedaje się w dużych plastikowych pojemnikach, które zawierają 1 galon mleka.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej imperialnych o jednostkach objętości? Obejrzyj ten film.

Ćwiczenie 1: szacowanie objętości

Zadanie 1A
Wskaż, która z poniższych jednostek najlepiej opisuje objętość szklanki soku?
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia,

Zamiana większych jednostek na mniejsze

1 pinta=2 szklanki
1 kwarta=4 szklanki
1 kwarta=2 pinty
1 galon=4 kwarty
Aby zamienić dwartość wyrażoną w większych jednostkach na mniejsze jednostki, mnożymy przez zielone czynniki, odpowiednio dla pary zamienianych jednostek.
Przykład: zamiana galonów na kwarty
1 galon=4 kwarty
2 galonów=2×4=8 kwart
Przykład: zamiana pint na szklanki
1 pinta=2 szklanki
8 pint=8×2=16 szklanek

Zamiana mniejszych jednostek na większe

1 szklanka=12 pinty
1 pinta=12 kwarty
1 kwarta=14 galonu
Aby zamienić wartość wyrażoną w mniejszych jednostkach na większe jednostki, dzielimy przez fioletowe czynniki, odpowiednio dla pary zamienianych jednostek.
Przykład: zamiana pint na kwarty
1 pinta=12 kwarty
12 pint=122=12:2=6 kwart
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o zamianie jednostek objętości w układzie imperialnym? Obejrzyj ten film.

Ćwiczenie 2: zamiana jednostek objętości

Zadanie 2A
Zamień.
5 kwart =
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
szklanek

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Sprawdź te ćwiczenia:
Zamiana większych jednostek na mniejsze
Zamiana jednostek

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.