If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Słowny zapis ułamków dziesiętnych (setne)

Dowiedz się jak zapisać 63,15 słownie. Stworzone przez: Sal Khan i Monterey Institute for Technology and Education.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Zadanie wymaga napisania tej liczby słowami. Nie wymówię jej, żeby nie zdradzić rozwiązania. 6... 3... przecinek... 1... 5 Cyfry po lewej stronie przecinka łatwo przeczytać. Zapiszę je kolorem. Mamy więc 6 i 3, a potem… Lepiej użyję różnych kolorów. 6... 3 ... przecinek… 1… 5 Zadanie można wykonać na kilka sposobów. Można różnie przeczytać tę liczbę. Ale cyfry przed przecinkiem są oczywiste. To po prostu: sześćdziesiąt trzy. Sześćdziesiąt... trzy. Zamiast przecinka napiszę „i”. Dalej mamy wybór. Możemy napisać „i jedna dziesiąta”… „i pięć setnych”… …albo zauważyć, że to jest 15 setnych. Jedna dziesiąta to 10 setnych a 10 setnych plus 5 setnych to 15 setnych. Zapiszmy to w ten sposób. Sześćdziesiąt trzy i… i piętnaście setnych. Gotowe. Zapytacie, czy można powiedzieć „jedna dziesiąta i pięć setnych”. Oczywiście tak, ale słuchaczowi trudniej będzie zrozumieć. Może więc być: sześćdziesiąt trzy… Zrobię kopiuj i wklej. Kopiuj... i wklej. Może być: sześćdziesiąt trzy i… a potem… jedna dziesiąta… Dla tej jedynki… i pięć setnych. Chyba zgodzicie się, że w tej wersji trudniej zrozumieć, o jaką liczbę chodzi. „Piętnaście setnych” jest częściej stosowaną wersją. Pewnie już rozumiecie, ale jeszcze raz: to jest jedna dziesiąta,… a to jest pięć setnych. Jeśli dodamy te dwie liczby: 1/10 + 5/100… Zróbmy to. 1/10 + 5/100 Jak je dodać? Wspólny mianownik to 100. Trzeba więc pomnożyć licznik i mianownik pierwszego ułamka przez 10. Na górze mamy 10, a na dole 100. 1/10 to 10/100. 10/100 + 5/100 = 15/100 Zatem ta część liczby to 15/100. Sześćdziesiąt trzy i piętnaście setnych.