If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Mnożenie przez liczby jednocyfrowe

Zadanie

Alek oblicza w standardowy sposób 418, times, 5. Jego rozumowanie jest przedstawione poniżej.
41y8×    50\begin{aligned} {\overset{}4}\overset{\blueD{y}}1\overset{}8&\\ \underline{{} \times \phantom{~~~~} 5}&\\ 0& \end{aligned}
Jaką liczbę Alek powinien zapisać zamiast start color #11accd, y, end color #11accd?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?