w 4 klasie

Pierwsze kroki

Dodawanie liczb wielocyfrowych
Naucz się z łatwością dodawać duże liczby!
Rozpocznij naukę