If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wieloetapowe zadania tekstowe z liczbami całkowitymi

Zadanie

Pani Danusia jest znana w całej okolicy dzięki hodowli kur znoszących niezwykłe ilości jajek. Danusia zbiera jajka i pakuje je w kartonowe opakowania, które następnie sprzedaje swoim klientom. Jedno opakowanie mieści 12 jajek. Pewnego ranka Danusia zapakowała jajka do 15 opakowań i pozostało jej jeszcze 7 jajek.
Ile jajek tego dnia zniosły kury Danusi?
Tego dnia kury Danusi zniosły
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
jajek.