Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Graficzne przedstawienie ułamka w postaci sumy składników

Zadanie

Wskaż równanie, które ilustruje poniższa oś liczbowa.
Wybierz 1 odpowiedź: