If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Interpretowanie wykresów punktowych z dodawaniem i odejmowaniem ułamków zwykłych

Zadanie

W trakcie zajęć w laboratorium Ty i inni uczniowie mierzycie różne objętości octu. Poniższy wykres przedstawia ilość octu zużytą przez 12 grup po zaokrągleniu z dokładnością do start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, start text, space, end text mililitra.
Ile octu w sumie wykorzystały 3 grupy, które wykorzystały największą ilość octu?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, space, m, l, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?