If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przegląd liczb mieszanych i ułamków niewłaściwych

Przypomnij sobie jak zapisać liczbę mieszaną jako ułamek niewłaściwy i ułamek niewłaściwy jako liczbę mieszaną.  sA następnie spróbuj rozwiązać kilka zadań.

Co to są ułamki niewłaściwe

Ułamek niewłaściwy to taki ułamek, którego licznik jest większy od mianownika lub równy mianownikowi.
Poniżej kilka przykładów ułamków niewłaściwych:
start fraction, 9, divided by, 4, end fraction, comma, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, comma, start fraction, 7, divided by, 3, end fraction

Co to jest liczba mieszana?

Liczba mieszana to liczba, która składa się z liczby całkowitej i ułamka właściwego.
Poniżej kilka przykładów liczb mieszanych:
4, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, comma, 1, start fraction, 3, divided by, 8, end fraction, comma, 12, start fraction, 5, divided by, 6, end fraction

Zapisywanie liczby mieszanej jako ułamka niewłaściwego

Zapisz 3, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction jako ułamek niewłaściwy.
3, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, equals, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, end color #1fab54
empty space, equals, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, end color #1fab54
empty space, equals, start color #11accd, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, end color #1fab54
empty space, equals, start fraction, start color #11accd, 5, end color #11accd, plus, start color #11accd, 5, end color #11accd, plus, start color #11accd, 5, end color #11accd, plus, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, divided by, 5, end fraction
3, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, 19, divided by, 5, end fraction
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zapisywania liczb mieszanych jako ułamków niewłaściwych? Obejrzyj ten film.
Zadanie 1A
  • Prąd elektryczny
Zapisz jako ułamek niewłaściwy.
5, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Zapisywanie ułamka niewłaściwego jako liczby mieszanej

Zapisz start fraction, 10, divided by, 3, end fraction jako liczbę mieszaną.
start fraction, 3, divided by, 3, end fraction, equals, 1, start text, space, c, a, ł, o, s, with, \', on top, c, with, \', on top, end text
Sprawdźmy teraz, ile całości znajdziemy w start fraction, 10, divided by, 3, end fraction.
start fraction, 10, divided by, 3, end fraction, equals, start fraction, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #1fab54, 1, end color #1fab54, divided by, 3, end fraction
empty space, equals, start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 3, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 3, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 3, end fraction, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, end color #1fab54
empty space, equals, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, end color #1fab54
start fraction, 10, divided by, 3, end fraction, equals, start color #11accd, 3, end color #11accd, start color #1fab54, start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, end color #1fab54
Chcesz wiedzieć więcej o zapisywaniu ułamków niewłaściwych jako liczb mieszanych? Obejrzyj ten film.
Zadanie 2A
  • Prąd elektryczny
Zapisz jako liczbę mieszaną.
start fraction, 13, divided by, 8, end fraction, equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.