If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Jednostki metryczne długości - powtórzenie (mm, cm, mm oraz km)

Powtarzamy materiał o milimetrach, centymetrach, metrach i kilometrach oraz o tym, jak zamieniać je między sobą. Następnie spróbujemy rozwiązać kilka zadań.

Podsumowanie metrycznych jednostek długości

KilometrMetrCentymetrMilimetr
start color #e07d10, 1, end color #e07d1010001000001000000
start fraction, 1, divided by, 1000, end fractionstart color #e07d10, 1, end color #e07d101001000
start fraction, 1, divided by, 100000, end fractionstart fraction, 1, divided by, 100, end fractionstart color #e07d10, 1, end color #e07d1010

Co to jest długość?

Długość jest miarą odległości. Na przykład, długość drogi to nic innego, jak odległość pomiędzy początkiem a końcem drogi, mierzona wzdłuż drogi.
W przypadku obiektów spotykanych najczęściej w życiu codziennym jednostkami długości w układzie SI, albo metrycznym, są milimetry, centymetry, metry, oraz kilometry.

Jak duże są różne jednostki długości?

Zszywacz do papieru mam mniej więcej 1 milimetr grubości.
Paznokieć jest szeroki na mniej więcej 1 centymetr.
Gitara ma około 1 metr długości.
Kilometr ma 1000 metrów. Większość uczniów mieszka w odległości od 1 do kilku kilometrów od szkoły.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o jednostkach długości w układzie SI? Obejrzyj ten film.

Ćwiczenie 1: szacowanie długości

Zadanie 1A
Którą z tych jednostek najlepiej wybrać do zmierzenia odległości pomiędzy Gdynią a Krakowem?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Zamiana większych jednostek na mniejsze

1, start text, space, c, e, n, t, y, m, e, t, r, end text, equals, start color #1fab54, 10, end color #1fab54, start text, space, m, i, l, i, m, e, t, r, o, with, \', on top, w, end text
1, start text, space, m, e, t, r, end text, equals, start color #1fab54, 100, end color #1fab54, start text, space, c, e, n, t, y, m, e, t, r, o, with, \', on top, w, end text
1, start text, space, m, e, t, r, end text, equals, start color #1fab54, 1000, end color #1fab54, start text, space, m, i, l, i, m, e, t, r, o, with, \', on top, w, end text
1, start text, space, k, i, l, o, m, e, t, r, end text, equals, start color #1fab54, 1000, end color #1fab54, start text, space, m, e, t, r, o, with, \', on top, w, end text
Aby zamienić dwartość wyrażoną w większych jednostkach na mniejsze jednostki, mnożymy przez zielone czynniki, odpowiednio dla pary zamienianych jednostek.
Przykład: zamiana metrów na centymetry:
1, start text, space, m, e, t, r, end text, equals, start color #1fab54, 100, end color #1fab54, start text, space, c, e, n, t, y, m, e, t, r, o, with, \', on top, w, end text
start color #11accd, 11, end color #11accd, start text, space, m, e, t, r, o, with, \', on top, w, end text, equals, start color #11accd, 11, end color #11accd, dot, start color #1fab54, 100, end color #1fab54, equals, start color #11accd, 11, end color #11accd, start color #1fab54, 00, end color #1fab54, start text, space, c, e, n, t, y, m, e, t, r, o, with, \', on top, w, end text

Zamiana mniejszych jednostek na większe

1, start text, space, m, i, l, i, m, e, t, r, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 10, end color #7854ab, end fraction, start text, space, c, e, n, t, y, m, e, t, r, a, end text
1, start text, space, c, e, n, t, y, m, e, t, r, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 100, end color #7854ab, end fraction, start text, space, m, e, t, r, a, end text
1, start text, space, m, e, t, r, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 1000, end color #7854ab, end fraction, start text, space, k, i, l, o, m, e, t, r, a, end text
Aby zamienić wartość wyrażoną w mniejszych jednostkach na większe jednostki, dzielimy przez fioletowe czynniki, odpowiednio dla pary zamienianych jednostek.
Przykład: zamiana metrów na kilometry:
1, start text, space, m, e, t, e, r, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 1000, end color #7854ab, end fraction, start text, space, k, i, l, o, m, e, t, r, a, end text
start color #ca337c, 7, end color #ca337c, start text, space, m, end text, equals, start fraction, start color #ca337c, 7, end color #ca337c, divided by, start color #7854ab, 1000, end color #7854ab, end fraction, equals, start color #ca337c, 7, end color #ca337c, colon, start color #7854ab, 1000, end color #7854ab, equals, start color #11accd, 0, comma, 007, end color #11accd, start text, space, k, m, end text
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o zamianie jednostek długości w układzie SI? Obejrzyj ten film.

ćwiczenie 2: zamiana jednostek długości

Ćwiczenie 2A
Zamień.
5 metrów equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
milimetrów

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Sprawdź te ćwiczenia:
Zamiana jednostek, od większych do mniejszych
Zamiana jednostek