If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Jednostki imperialne długości - powtórzenie (in, ft, yd oraz mi)

Powtarzamy materiał o calach, stopach, yardach i milach oraz o tym, jak zamieniać je między sobą. Następnie spróbujemy rozwiązać kilka zadań.

Podsumowanie informacji o zwyczajowych jednostkach długości

Cale (inches)Stopy (feet)Jardy (yards)Mile (miles)
63,3605,2801,7601
363111760
1211315280
1112136163360

Co to jest długość?

Długość jest miarą odległości. Na przykład, długość węża to nic innego, jak odległość pomiędzy początkiem a końcem węża.
W przypadku obiektów spotykanych najczęściej w życiu codziennym jednostkami długości w anglosaskim układzie zwyczajowym, albo imperialnym, są cale (inches), stopy (feet), jardy (yards) i mile (miles).

Jak duże są różne zwyczajowe jednostki długości?

Szerokość kciuka dorosłego mężczyzny wynosi około 1 cal (inch).
Stopa dorosłej osoby ma około 1 stopę (foot) długości.
Gitara ma około 1 jard (yard) długości.
Pa startowy na międzynarodowym lotnisku ma około 1 milę (mile) długości.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej imperialnych o jednostkach długości? Obejrzyj ten film.

Ćwiczenie 1: szacowanie długości

Zadanie 1A
Która z sugerowanych poniżej jednostek długości jest najbardziej odpowiednia do zmierzenia długości banana?
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Zamiana większych jednostek na mniejsze

1 stopa=12 cali
1 jard=3 stopy
1 jard=36 cali
1 mila=1760 jardów
Aby zamienić dwartość wyrażoną w większych jednostkach na mniejsze jednostki, mnożymy przez zielone czynniki, odpowiednio dla pary zamienianych jednostek.
Przykład: zamiana stóp na cale
1 stopa=12 cali
5 stóp=5×12=60 cali

Zamiana mniejszych jednostek na większe

1 cal=112 stopy
1 stopa=13 jarda
1 jard=11760 mili
Aby zamienić wartość wyrażoną w mniejszych jednostkach na większe jednostki, dzielimy przez zielone czynniki, odpowiednio dla pary zamienianych jednostek.
Przykład: zamiana cali na stopy
1 cal=112 stopy
72 cale=7212=72:12=6 stóp
Przykład: Zamiana jardów na mile
1 jard=11760 mili
17 600 jardów=17 6001760=17 600:1760=10 mil
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o zamianie jednostek długości w układzie zwyczajowym (imperialnym)? Obejrzyj ten film.

ćwiczenie 2: zamiana jednostek długości

Zadanie 2A
Zamień.
3 jardy =
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
cali

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Sprawdź te ćwiczenia:
Zamiana większych jednostek na mniejsze
Zamiana jednostek

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.