If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Jednostki imperialne długości - powtórzenie (in, ft, yd oraz mi)

Powtarzamy materiał o calach, stopach, yardach i milach oraz o tym, jak zamieniać je między sobą. Następnie spróbujemy rozwiązać kilka zadań.

Podsumowanie informacji o zwyczajowych jednostkach długości

Cale (inches)Stopy (feet)Jardy (yards)Mile (miles)
63, comma, 3605, comma, 2801, comma, 760start color #e07d10, 1, end color #e07d10
363start color #e07d10, 1, end color #e07d10start fraction, 1, divided by, 1760, end fraction
12start color #e07d10, 1, end color #e07d10start fraction, 1, divided by, 3, end fractionstart fraction, 1, divided by, 5280, end fraction
start color #e07d10, 1, end color #e07d10start fraction, 1, divided by, 12, end fractionstart fraction, 1, divided by, 36, end fractionstart fraction, 1, divided by, 63360, end fraction

Co to jest długość?

Długość jest miarą odległości. Na przykład, długość węża to nic innego, jak odległość pomiędzy początkiem a końcem węża.
W przypadku obiektów spotykanych najczęściej w życiu codziennym jednostkami długości w anglosaskim układzie zwyczajowym, albo imperialnym, są cale (inches), stopy (feet), jardy (yards) i mile (miles).

Jak duże są różne zwyczajowe jednostki długości?

Szerokość kciuka dorosłego mężczyzny wynosi około 1 cal (inch).
Stopa dorosłej osoby ma około 1 stopę (foot) długości.
Gitara ma około 1 jard (yard) długości.
Pa startowy na międzynarodowym lotnisku ma około 1 milę (mile) długości.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej imperialnych o jednostkach długości? Obejrzyj ten film.

Ćwiczenie 1: szacowanie długości

Zadanie 1A
  • Prąd elektryczny
Która z sugerowanych poniżej jednostek długości jest najbardziej odpowiednia do zmierzenia długości banana?
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Zamiana większych jednostek na mniejsze

1, start text, space, s, t, o, p, a, end text, equals, start color #1fab54, 12, end color #1fab54, start text, space, c, a, l, i, end text
1, start text, space, j, a, r, d, end text, equals, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, start text, space, s, t, o, p, y, end text
1, start text, space, j, a, r, d, end text, equals, start color #1fab54, 36, end color #1fab54, start text, space, c, a, l, i, end text
1, start text, space, m, i, l, a, end text, equals, start color #1fab54, 1760, end color #1fab54, start text, space, j, a, r, d, o, with, \', on top, w, end text
Aby zamienić dwartość wyrażoną w większych jednostkach na mniejsze jednostki, mnożymy przez zielone czynniki, odpowiednio dla pary zamienianych jednostek.
Przykład: zamiana stóp na cale
1, start text, space, s, t, o, p, a, end text, equals, start color #1fab54, 12, end color #1fab54, start text, space, c, a, l, i, end text
start color #11accd, 5, end color #11accd, start text, space, s, t, o, with, \', on top, p, end text, equals, start color #11accd, 5, end color #11accd, times, start color #1fab54, 12, end color #1fab54, equals, 60, start text, space, c, a, l, i, end text

Zamiana mniejszych jednostek na większe

1, start text, space, c, a, l, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 12, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, s, t, o, p, y, end text
1, start text, space, s, t, o, p, a, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 3, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, j, a, r, d, a, end text
1, start text, space, j, a, r, d, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 1760, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, m, i, l, i, end text
Aby zamienić wartość wyrażoną w mniejszych jednostkach na większe jednostki, dzielimy przez zielone czynniki, odpowiednio dla pary zamienianych jednostek.
Przykład: zamiana cali na stopy
1, start text, space, c, a, l, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 12, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, s, t, o, p, y, end text
start color #ff00af, 72, end color #ff00af, start text, space, c, a, l, e, end text, equals, start fraction, start color #ff00af, 72, end color #ff00af, divided by, start color #28ae7b, 12, end color #28ae7b, end fraction, equals, start color #ff00af, 72, end color #ff00af, colon, start color #28ae7b, 12, end color #28ae7b, equals, start color #6495ed, 6, end color #6495ed, start text, space, s, t, o, with, \', on top, p, end text
Przykład: Zamiana jardów na mile
1, start text, space, j, a, r, d, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 1760, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, m, i, l, i, end text
start color #ff00af, 17, space, 600, end color #ff00af, start text, space, j, a, r, d, o, with, \', on top, w, end text, equals, start fraction, start color #ff00af, 17, space, 600, end color #ff00af, divided by, start color #28ae7b, 1760, end color #28ae7b, end fraction, equals, start color #ff00af, 17, space, 600, end color #ff00af, colon, start color #28ae7b, 1760, end color #28ae7b, equals, start color #6495ed, 10, end color #6495ed, start text, space, m, i, l, end text
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o zamianie jednostek długości w układzie zwyczajowym (imperialnym)? Obejrzyj ten film.

ćwiczenie 2: zamiana jednostek długości

Zadanie 2A
  • Prąd elektryczny
Zamień.
3 jardy equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
cali

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Sprawdź te ćwiczenia:
Zamiana większych jednostek na mniejsze
Zamiana jednostek