If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Jednostki imperialne objętości - powtórzenie (c, pt, qt oraz gal)

Powtarzamy materiał o szklankach, pintach, kwartach i galonach oraz o tym, jak zamieniać je między sobą. Następnie spróbujemy rozwiązać kilka zadań.

Podsumowanie informacji o zwyczajowych jednostkach objętości?

Szklanki (Cups)PintyKwartyGalony
1684start color #e07d10, 1, end color #e07d10
42start color #e07d10, 1, end color #e07d10start fraction, 1, divided by, 4, end fraction
2start color #e07d10, 1, end color #e07d10start fraction, 1, divided by, 2, end fractionstart fraction, 1, divided by, 8, end fraction
start color #e07d10, 1, end color #e07d10start fraction, 1, divided by, 2, end fractionstart fraction, 1, divided by, 4, end fractionstart fraction, 1, divided by, 16, end fraction

Co to jest objętość?

Objętość jest miarą pojemności. Na przykład, objętość dzbanka opisuje ile wolnej przestrzeni znajduje się w dzbanku, albo ile wody potrzeba, aby napełnić ten dzbanek.
W przypadku obiektów spotykanych najczęściej w życiu codziennym jednostkami objętości w anglosaskim układzie zwyczajowym, albo imperialnym, są szklanki (cups), pinty (pints), kwarty (quarts) i galony (gallons).

Jak duże są różne zwyczajowe jednostki objętości?

Małe pudełko z sokiem zawiera mniej więce 1 szklankę (cup) soku.
Pinta równa się 2 szklanki (cups). Półlitrowa butelka wody zawiera 1 pintę wody.
Kwarta równa się 2 pintom. Duża butelka wody zawiera mniej więcej 1 kwartę wody.
Galon równa się 4 kwartom. W USA mleko sprzedaje się w dużych plastikowych pojemnikach, które zawierają 1 galon mleka.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej imperialnych o jednostkach objętości? Obejrzyj ten film.

Ćwiczenie 1: szacowanie objętości

Zadanie 1A
  • Prąd elektryczny
Wskaż, która z poniższych jednostek najlepiej opisuje objętość szklanki soku?
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia,

Zamiana większych jednostek na mniejsze

1, start text, space, p, i, n, t, a, end text, equals, start color #1fab54, 2, end color #1fab54, start text, space, s, z, k, l, a, n, k, i, end text
1, start text, space, k, w, a, r, t, a, end text, equals, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, start text, space, s, z, k, l, a, n, k, i, end text
1, start text, space, k, w, a, r, t, a, end text, equals, start color #1fab54, 2, end color #1fab54, start text, space, p, i, n, t, y, end text
1, start text, space, g, a, l, o, n, end text, equals, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, start text, space, k, w, a, r, t, y, end text
Aby zamienić dwartość wyrażoną w większych jednostkach na mniejsze jednostki, mnożymy przez zielone czynniki, odpowiednio dla pary zamienianych jednostek.
Przykład: zamiana galonów na kwarty
1, start text, space, g, a, l, o, n, end text, equals, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, start text, space, k, w, a, r, t, y, end text
start color #11accd, 2, end color #11accd, start text, space, g, a, l, o, n, o, with, \', on top, w, end text, equals, start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, equals, 8, start text, space, k, w, a, r, t, end text
Przykład: zamiana pint na szklanki
1, start text, space, p, i, n, t, a, end text, equals, start color #1fab54, 2, end color #1fab54, start text, space, s, z, k, l, a, n, k, i, end text
start color #11accd, 8, end color #11accd, start text, space, p, i, n, t, end text, equals, start color #11accd, 8, end color #11accd, times, start color #1fab54, 2, end color #1fab54, equals, 16, start text, space, s, z, k, l, a, n, e, k, end text

Zamiana mniejszych jednostek na większe

1, start text, space, s, z, k, l, a, n, k, a, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #9d38bd, 2, end color #9d38bd, end fraction, start text, space, p, i, n, t, y, end text
1, start text, space, p, i, n, t, a, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #9d38bd, 2, end color #9d38bd, end fraction, start text, space, k, w, a, r, t, y, end text
1, start text, space, k, w, a, r, t, a, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #9d38bd, 4, end color #9d38bd, end fraction, start text, space, g, a, l, o, n, u, end text
Aby zamienić wartość wyrażoną w mniejszych jednostkach na większe jednostki, dzielimy przez fioletowe czynniki, odpowiednio dla pary zamienianych jednostek.
Przykład: zamiana pint na kwarty
1, start text, space, p, i, n, t, a, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #9d38bd, 2, end color #9d38bd, end fraction, start text, space, k, w, a, r, t, y, end text
start color #ff00af, 12, end color #ff00af, start text, space, p, i, n, t, end text, equals, start fraction, start color #ff00af, 12, end color #ff00af, divided by, start color #9d38bd, 2, end color #9d38bd, end fraction, equals, start color #ff00af, 12, end color #ff00af, colon, start color #9d38bd, 2, end color #9d38bd, equals, start color #6495ed, 6, end color #6495ed, start text, space, k, w, a, r, t, end text
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o zamianie jednostek objętości w układzie imperialnym? Obejrzyj ten film.

Ćwiczenie 2: zamiana jednostek objętości

Zadanie 2A
  • Prąd elektryczny
Zamień.
5 kwart equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
szklanek

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Sprawdź te ćwiczenia:
Zamiana większych jednostek na mniejsze
Zamiana jednostek

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.