Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Odczytywanie godziny - zadania tekstowe

Zadanie

Jasiu buduje domek na drzewie przez 1 godzinę 30 minut. Kończy pracę o 9:00
Która z poniższych osi liczbowych poprawnie obrazuje, o której godzinie Jasiu zaczął budowę domku?
Wybierz 1 odpowiedź: