Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Podsumowanie klasyfikacji trójkątów

Przegląd sposobów klasyfikowania trójkątów w oparciu o długości ich boków i kąty.  Poćwicz klasyfikowanie trójkątów.

Rozpoznawanie trójkątów na podstawie ich kątów

Trójkąty ostrokątne

Trójkąt ostrokątny ma 3 kąty, z których każdy ma miarę mniejszą od 90. Poniżej narysowaliśmy dwa przykładowe trójkąty ostrokątne.

Trójkąty prostokątne

Trójkąt prostokątny ma 1 kąt, którego miara wynosi 90 i 2 kąty ostre. Poniżej narysowaliśmy dwa przykładyowe trójkąty prostokątne.

Trójkąty rozwartokątne

Trójkąt rozwartokątny ma jeden kąt rozwarty, to znaczy taki, którego miara jest większa od 90 i 2 kąty ostre. Poniżej narysowaliśmy dwa przykładowe trójkąty rozwartokątne.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o klasyfikacji trójkątów, obejrzyj ten film.
Zadanie 1A
Na rysunku przedstawiono PQR. Jaki to trójkąt? Spójrz na kąty trójkąta PQR.
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy chciałbyś rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj tutaj

Rozpoznawanie trójkątów na podstawie długości ich boków

Trójkąty równoboczne

Trójkąt równoboczny ma trzy boki równe. Poniżej narysowaliśmy dwa przykładowe trójkąty równoboczne.

Trójkąty równoramienne

Trójkąt równoramienny ma co najmniej dwa boki równe. Poniżej narysowaliśmy dwa przykładowe trójkąty równoramienne.

Trójkąty różnoboczne

trójkąt różnoboczny ma ma wszystkie trzy boki różne. Poniżej narysowaliśmy przykłady trójkątów różnobocznych.
Zadanie 2A
Na rysunku przedstawiono PQR. Jaki to trójkąt? Spójrz na boki trójkąta PQR.
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.