If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podsumowanie klasyfikacji trójkątów

Przegląd sposobów klasyfikowania trójkątów w oparciu o długości ich boków i kąty.  Poćwicz klasyfikowanie trójkątów.

Rozpoznawanie trójkątów na podstawie ich kątów

Trójkąty ostrokątne

Trójkąt start color #11accd, start text, o, s, t, r, o, k, ą, t, n, y, end text, end color #11accd ma start color #11accd, start text, 3, space, k, ą, t, y, comma, space, z, space, k, t, o, with, \', on top, r, y, c, h, end text, end color #11accd start color #11accd, start text, k, a, z, with, \., on top, d, y, space, m, a, space, m, i, a, r, ę, space, m, n, i, e, j, s, z, ą, space, o, d, space, end text, 90, degrees, end color #11accd. Poniżej narysowaliśmy dwa przykładowe start color #11accd, start text, t, r, o, with, \', on top, j, k, ą, t, y, space, o, s, t, r, o, k, ą, t, n, e, end text, end color #11accd.

Trójkąty prostokątne

Trójkąt start color #7854ab, start text, p, r, o, s, t, o, k, ą, t, n, y, end text, end color #7854ab ma start color #7854ab, start text, 1, space, k, ą, t, comma, space, k, t, o, with, \', on top, r, e, g, o, space, m, i, a, r, a, space, w, y, n, o, s, i, space, end text, 90, degrees, end color #7854ab i 2 kąty ostre. Poniżej narysowaliśmy dwa przykładyowe start color #7854ab, start text, t, r, o, with, \', on top, j, k, ą, t, y, space, p, r, o, s, t, o, k, ą, t, n, e, end text, end color #7854ab.

Trójkąty rozwartokątne

Trójkąt start color #1fab54, start text, r, o, z, w, a, r, t, o, k, ą, t, n, y, end text, end color #1fab54 ma start color #1fab54, start text, j, e, d, e, n, space, k, ą, t, space, r, o, z, w, a, r, t, y, comma, space, t, o, space, z, n, a, c, z, y, space, t, a, k, i, comma, space, k, t, o, with, \', on top, r, e, g, o, space, m, i, a, r, a, end text, end color #1fab54 start color #1fab54, start text, j, e, s, t, space, w, i, ę, k, s, z, a, space, o, d, space, end text, 90, degrees, end color #1fab54 i 2 kąty ostre. Poniżej narysowaliśmy dwa przykładowe start color #1fab54, start text, t, r, o, with, \', on top, j, k, ą, t, y, space, r, o, z, w, a, r, t, o, k, ą, t, n, e, end text, end color #1fab54.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o klasyfikacji trójkątów, obejrzyj ten film.
Zadanie 1A
  • Prąd elektryczny
Na rysunku przedstawiono triangle, P, Q, R. Jaki to trójkąt? Spójrz na kąty trójkąta triangle, P, Q, R.
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy chciałbyś rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj tutaj

Rozpoznawanie trójkątów na podstawie długości ich boków

Trójkąty równoboczne

Trójkąt start color #11accd, start text, r, o, with, \', on top, w, n, o, b, o, c, z, n, y, end text, end color #11accd ma start color #11accd, start text, t, r, z, y, space, b, o, k, i, space, r, o, with, \', on top, w, n, e, end text, end color #11accd. Poniżej narysowaliśmy dwa przykładowe start color #11accd, start text, t, r, o, with, \', on top, j, k, ą, t, y, space, r, o, with, \', on top, w, n, o, b, o, c, z, n, e, end text, end color #11accd.

Trójkąty równoramienne

Trójkąt start color #7854ab, start text, r, o, with, \', on top, w, n, o, r, a, m, i, e, n, n, y, end text, end color #7854ab ma start color #7854ab, start underline, start text, c, o, space, n, a, j, m, n, i, e, j, end text, end underline, end color #7854ab start color #7854ab, start text, d, w, a, space, b, o, k, i, space, r, o, with, \', on top, w, n, e, end text, end color #7854ab. Poniżej narysowaliśmy dwa przykładowe start color #7854ab, start text, t, r, o, with, \', on top, j, k, ą, t, y, space, r, o, with, \', on top, w, n, o, r, a, m, i, e, n, n, e, end text, end color #7854ab.

Trójkąty różnoboczne

trójkąt start color #1fab54, start text, r, o, with, \', on top, z, with, \., on top, n, o, b, o, c, z, n, y, end text, end color #1fab54 ma start color #1fab54, start text, m, a, space, w, s, z, y, s, t, k, i, e, space, t, r, z, y, space, b, o, k, i, space, r, o, with, \', on top, z, with, \., on top, n, e, end text, end color #1fab54. Poniżej narysowaliśmy przykłady start color #1fab54, start text, t, r, o, with, \', on top, j, k, ą, t, o, with, \', on top, w, space, r, o, with, \', on top, z, with, \., on top, n, o, b, o, c, z, n, y, c, h, end text, end color #1fab54.
Zadanie 2A
  • Prąd elektryczny
Na rysunku przedstawiono triangle, P, Q, R. Jaki to trójkąt? Spójrz na boki trójkąta triangle, P, Q, R.
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.