If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zadanie tekstowe z liczbami wymiernymi: sprawdzanie konta

Twoje konto czekowe ma saldo debetowe. Niedobrze. Użyj swojej wiedzy o ułamkach dziesiętnych oraz dodawaniu liczb ujemnych i dodatnich, by zniwelować dług. Stworzone przez: Sal Khan i Monterey Institute for Technology and Education.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Na początku tygodnia saldo na koncie Stewarda wynosiło minus 15 dolarów i 8 centów. W poniedziałek rano dokonał wpłaty na sumę 426 dolarów i 90 centów. We wtorek rano dokonał kolejnej wpłaty na sumę 100 dolarów. Jakie było saldo konta Stewarda po drugiej wpłacie? Czyli po wpłaceniu tych dwu sum. Zaczyna z ujemnym saldem. Ujemne saldo oznacza, że wszedł na debet. Że jest winien bankowi pieniądze. Na szczęście zaraz potem dokonał wpłat na konto więc jego saldo znów stało się dodatnie. Na początku saldo wynosiło -15 dolarów i 8 centów. Potem wpłacił, czyli dodał, 426 dolarów i 90 centów. I na koniec dołożył jeszcze 100 dolarów. Zaczął więc od minus 15 dolarów i 8 centów i dodał 426 dolarów i 90 centów, a potem 100 dolarów czyli w sumie 526 dolarów i 90 centów. Jakie miał saldo na końcu? Był winny 15 dolarów i 8 centów i wpłacił 526 dolarów i 90 centów. Można to sobie łatwo wyobrazić. Narysujmy oś liczbową. Tu jest zero. Zaczął od wartości -15,08 i dodał 526,90. Dodał – a tu mamy 15,08 w lewo. Bo to jest dług. I do tego dodał 526,90. Długość tej strzałki nie odpowiada dokładnie skali ale niech oznacza ona dodane 526 dolarów i 90 centów. Końcowe saldo będzie więc równe 526,90 odjąć 15,08. To będzie dokładnie ten odcinek, który zaznaczam. Widać, że saldo będzie dodatnie. Będzie równe 526 dolarów i 90 centów odjąć 15 dolarów i 8 centów. Wystarczy policzyć. Przepiszmy to w takiej kolejności, jak powiedziałem. To jest to samo, co 526 dolarów i 90 centów odjąć… Dodawanie liczby ujemnej to odejmowanie dodatniej. …odjąć 15,08… czyli… Innym kolorem. 526,90 – 15,08 0 jest mniejsze niż 8, więc pożyczamy od tej 9, która zmienia się w 8. Reszta cyfr u góry jest większa niż u dołu. 10 odjąć 8 to 2, 8 odjąć 0 to 8… znak dziesiętny… 6 odjąć 5 to 1, 2 odjąć 1 to 1… i 5 odjąć nic. 511 dolarów i 82 centy. To jego saldo po dokonaniu drugiej wpłaty.