If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

FAQ: geometria

Często zadawane pytania na temat geometrii

Czym jest liczba π i skąd się tu wzięła?

Na ogół kojarzymy liczbę π, czytaj „pi”, ze stosunkiem obwodu okręgu do jego średnicy. π równa się w przybliżeniu 3,14, ale w rzeczywistości jest to liczba niewymierna, o nieskończenie długim rozwinięciu dziesiętnym. Nieco zaskakujące jest to, że π pojawia się nie tylko w geometrii czy trygonometrii, ale także w innych działach matematyki, na przykład w analizie matematycznej.
W starożytnym Egipcie używano niezbyt dokładnego przybliżenia liczby π przy budowie piramid. Z kolei w Babilonie znano przybliżenie liczby π, które było dokładniejsze od tego,z którego korzystali Egipcjanie.
Jedno z wczesnych, lecz dokładnych przybliżeń liczby π zawdzięczamy chińskiemu matematykowi Liu Hui. W swoich obliczeniach wykorzystał najpierw wpisany w okrąg sześciokąt foremny, a potem 96-kąt foremny. Ta druga konstrukcja pozwoliła mu na obliczenie π z dokładnością do czterech cyfr po przecinku.
Indyjski matematyk i astronom Aryabhata oszacował π do czterech miejsc po przecinku oraz zaproponował wzory na pole powierzchni okręgu i objętość kuli.
Ogólnie rzecz biorąc, historia π jest długa i zróżnicowana, a wkład do niej wniosły kultury z całego świata.

Czym są kąty wierzchołkowe, dopełniające się i przyległe?

Kąty wierzchołkowe to dwa kąty mające wspólny wierzchołek, przy czym przedłużeniem ramion jednego kąta są ramiona drugiego kąta. Kąty dopełniające się mają jedno ramię wspólne, a ich suma równa się 90. Kąty przyległe mają jedno ramię wspólne, a pozostałe ramiona tworzą linię prostą, to znaczy ich suma równa się 180.

Czym są przekroje brył geometrycznych?

Przekrój poprzeczny jest „przecięciem” trójwymiarowej bryły płaszczyzną. Na przykład, jeśli przetniemy graniastosłup o podstawie trójkątnej płaszczyzną równoległą do jego podstawy, otrzymany przekrój poprzeczny będzie miał kształt trójkąta. Natomiast jeśli przetniemy ten sam prostopadłościan płaszczyzną równoległą do jednego z jego boków, otrzymany w ten sposób przekrój poprzeczny będzie miał kształt prostokąta.
Zrozumienie przekrojów pomaga nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób zbudowane są bryły. Przekroje poprzeczne pomogą nam także w obliczeniach objętości wielu interesujących brył, nawet tych ze ścianami bocznymi niebędącymi prostokątami.
Sprawdź, czy rozumiesz: Przekroje brył (podstawy) .

Czym są kopie i rysunki w skali?

Kopie i rysunki w skali to mniejsze lub większe wersje figury, lub obiektu, o takich samych proporcjach. Na przykład mapa jest rysunkiem w skali odzwierciedlającym fragment terenu. Plany budynku w skali pomagają architektom w tworzeniu projektów.
Sprawdź, czy rozumiesz: Rysunki w skali.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.