If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Interpretacja czynnika skali w przekształceniach skalowania

Zadanie

Irena narysowała przeskalowany obraz poniższego czworoboku, wykonując przekształcenie z czynnikiem skali większym od 1.
Ile mogłaby wynosić długość boku obrazu czworokąta, odpowiadającego bokowi AD, w tym przekształceniu?
Wybierz 3 odpowiedzi:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?